Çalışmalarımız

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hücre, Doku Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yenişehir Eğitim Araştırma Hastanesi Doku tipleme Laboratuvarı (DTL), Mayıs 2014'de Ulusal sitotoksik cross-match (CM) testi kalite kontrol çalışmasını başlatmıştır. Sitotoksik CM testi, böbrek transplantasyonu öncesinde yapılan ve donöre özgü anti-HLA antikorlarının araştıran bir test yöntemidir.

2014 yılı sitotoksik CM kalite kontrol çalışması pilot çalışma olarak planlamıştır. Bu çalışmaya Ege Bölgesi DTL'a bağlı laboratuarlar katılmıştır. Her laboratuvara Panel Reaktif Antikor sonucu bilinen 3 farklı serum örneği gönderilmiştir. Kalite kontrol programına katılan DTL, serum örnekleri ile HLA tipleme sonucu bilinen 2 farklı hücreyi testlemiştir. Kasım 2014'de kalite kontrol örneklerinin ikinci grubu çalışılacaktır. Merkezimiz tarafından sonuçlar değerlendirilerek rapor ve sertifika düzenlenmiştir. Kalite kontrol çalışmanın 2015 yılından itibaren Türkiye çapında yapılması planlanmaktadır.

 

2014 Ulusal sitotoksik cross-match testi kalite kontrol çalışmasına katılan laboratuarlar:

 

01 Ege Üniversitesi Doku Tipleme Laboratuarı

02 Dicle Üniversitesi Doku Tipleme Laboratuarı

03 Meram Üniversitesi Doku Tipleme Laboratuarı

04 Pamukkale Üniversitesi Doku Tipleme Laboratuarı

05 Selçuk Üniversitesi Doku Tipleme Laboratuarı

06 Dokuz Eylül Üniversitesi Doku Tipleme Laboratuarı

07 Üçgen Laboratuarı

08 Erciyes Üniversitesi Doku Tipleme Laboratuarı

 

 

 

Merkezimizin Faaliyet Formları

Sertifika Örneği

Sonuç Örneği

Sonuç Formu

Galeri

Menüyü Kapat